schoorstenen

Maar liefst 3 schoorstenen in 1 keer plaatsen in Westeremden door Meekro:

met gezaagde steenstrips